ด่วน!! สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง หมดเขต 22 มิ.ย.

สำนักจัดหา และบริหารทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่- 22 มิถุนายน 2561 นี้

 

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

1. พนักงานบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

2. พนักงานผู้ช่วยงานวิชาการพัสดุด้านยานพาหนะ 1 อัตรา

3. พนักงานรับโทรศัพท์ประจำฝ่ายยานพาหนะ 1 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สัญชาติไทย

-มีอายุ 20-35 ปี

-มีสุขภาพแข็งแรง

-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

-มีความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงานราชการ สามารถติดต่อประสานได้

-มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้

-สามารถทำงานนอกเวลาราชกรได้เมื่อจำเป็น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก 

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

-สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา พร้อมกับสำเนาทรานสคริปต์ อย่างละ 1 ฉบับ

-รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด 2 x 2.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

-ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)

-หลักฐานสำคัญอื่นๆ

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นหลักฐานด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่กำหนดตามรายละเอียดที่ระบุในเว็บไซต์

 

ปิดรับสมัคร:

22 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ