มาแล้วจ้า! กรมแพทย์ทหารบก เปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 ม.ค. 62

สำหรับใครที่กำลังรอโอกาสอบเข้าบรรจุเป็นแพทย์ทหาร ขณะนี้โอกาสนั้นมาถึงแล้ว!!

กรมแพทย์ทหารบกประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 มกราคม 2562

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. นายทหหารประทวนชาย : จำนวน 50 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก :

– เป็นทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบก (เหล่าแพทย์) :

– เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ หรือกองทัพเรือ (เหล่าอื่น ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์โดยมีเอกสารรับรอง และ/หรือ มีประกาศนียบัตรว่าได้เข้ารับการอบรมในด้านการแพทย์และพยาบาล ในระหว่างเป็นทหารกองประจำการ)(ครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้วก่อนวันรับสมัคร (ปลดประจำการแล้ว))

– อายุระหว่าง 18-25 ปี เกิดปี พ.ศ.2537-2544 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2537-1 เม.ย. 2544)

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

 

2. นายทหหารประทวนชาย/หญิง : จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก :

– เป็นบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) หรือเป็น ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุน (ไม่จำกัดเหล่า)
– อายุระหว่าง 18 – 25 ปี เกิดปี พ.ศ.2537 – 2544 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2537 – 1 เม.ย. 2544)

– ต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี จากสถาบันศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

– ชาย มีความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. มีขนาดรอบอกตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป

– หญิง มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ ขอรับใบสมัครและสมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ที่มา: ประกาศผลสอบ.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ