ภาพถ่ายจากการเดินทางของ Johan Lolos ที่จะทำให้เพื่อนๆ แพ๊คกระเป๋าแล้วกระโดดไปออสเตรเลียเลยล่ะ

ประเทศออสเตรเลีย...