John F. Kennedy จากเด็กไม่เอาไหน…สู่การเป็นประธานาธิบดีคนที่ 35 ของสหรัฐฯ

ในส่วนของวันนี้ ScholarShip.in.th ก็ได้นำบทความดีๆ...