Johnson & Johnson (Thailand) รับสมัครงาน “Management Trainee” ด่วน! วันนี้

โอกาสดีสำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับแบรนด์ดังอย่าง Johnson & Johnson (Thailand) เพราะขณะนี้ทางองค์กรได้เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง “Management Trainee

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ ทั้งยังมีโอกาสได้เข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การทำโปรเจกต์และการฝึกอบรมเทคนิคทั่วไป

นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านธุรกิจและแนวทางการพัฒนาขั้นสูงซึ่งบทเรียนในหลักสูตรเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถพัฒนาทักษะในเชิงลึกได้ รวมทั้งยังได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้งานแบบ Job Rotation และการมอบหมายงานระยะสั้นระหว่างประเทศซึ่งเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จทางอาชีพ

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาปริญญาโท, MBA หรือปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์หรือธุรกิจ (หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

– มีความสนใจที่จะเติบโตในสายอาชีพและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและธุรกิจ

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดีเยี่ยม ทั้งการพูด การอ่านและการเขียน

– มีประสบการณ์ความเป็นผู้นำและมีศักยภาพที่แข็งแกร่ง ตัวอย่างเช่นมีบทบาทความเป็นผู้นำที่สำคัญในกิจกรรมนอกหลักสูตร งานอาสาสมัครหรืองานสำคัญอื่นๆ

– ความสามารถในการทำงานเป็นทีม และทำให้ทีมประสบความสำเร็จ, เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง, เรียนรู้เร็ว และมุ่งมั่นในการปฎิบัติและผลลัพธ์

– มีความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยม

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ที่มา: Indeed

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ