J?nk?ping International Business School สถาบันคุณภาพจากสวีเดน

มหาวิทยาลัยเยินเฌอปิงเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน แต่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลด้วย มีเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา Business (ตรี ? เอก) และ Engineering (ป.โท)? และเป็นสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจที่มีความเป็นสากลที่สุดในยุโรปด้วยมหาวิทยาลัยเครือข่ายกว่า 200 แห่งจาก 50 ประเทศและด้วยจำนวนหนึ่งในสามของนักศึกษารวมถึงบุคลากรที่มาจากหลากหลายประเทศนอกสวีเดนกว่า 80 ประเทศทั่วโลก

อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีมหาวิทยาลัยที่เป็น Partner 200 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ซึ่งในระดับปริญญาตรี เมื่อขึ้นปี 2-3 นักเรียนสามารถเลือกไปเรียนเป็น exchange student ที่มหาวิทยาลัยที่เป็น partner ได้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้สร้างเครือข่ายสำหรับอนาคตการทำงานไปในตัว นักเรียนประมาณ 85% เลือกที่จะไป exchange ที่ประเทศอื่น โดยไม่เสียค่าเล่าเรียนใดๆเพิ่มเติม และสามารถขอวีซ่าเข้าประเทศอื่นที่สวีเดนได้เลย ซึ่งได้วีซ่าง่ายกว่าขอจากเมืองไทย

สำหรับนักเรียนปริญญาตรีทางด้าน Management จะมีการฝึกงานในลักษณะ Company project ในบริษัทที่เป็น host companies โดยจะต้องทำ company project ให้ครบ 4 บริษัทภายใน 2 ปี และสำหรับหลักสูตรปริญญาโทสามารถเลือกเรียนได้ระหว่าง 1 หรือ 2 ปี (ยกเว้น Engineering ที่บังคับเรียน 2 ปี) โดยการเลือกเรียนแบบ 2 ปี นักเรียนปริญญาโทสามารถเลือกไปเรียนมหาวิทยาลัย partner ในประเทศอื่นได้ หรือฝึกงานกับบริษัท host company ได้

ซึ่งการเรียนแบบ 2 ปีจะได้ความรู้ที่แน่นกว่าและเหมาะมากกว่าสำหรับนักเรียนที่คิดเรียนต่อระดับปริญญาเอก

ทุนการศึกษา
สำหรับทุนการศึกษา คือการลดค่าเล่าเรียนไป 30% เป็นเวลา 2 ปี (แต่ผลการเรียนต้องดีสม่ำเสมอถึงจะได้ทุนในปีถัดไป) มีทั้งปริญญาตรีและโท แต่สำหรับปริญญาเอกเป็นในลักษณะผู้ช่วยสอน หรือเป็นอาจารย์พิเศษที่ได้ค่าจ้างด้วย การขอทุนต้องสมัครขอทุนพร้อมกับการสมัครเข้าเรียน โดยใช้เอกสารเพิ่มเติมจากเอกสารการสมัครคือ CV, Motivation Letter, และ Letter of Recommendation เอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการสมัครทุนและสมัครเรียนจะต้องมีทั้งฉบับตัวจริงที่เป็นภาษาไทย, ฉบับแปลภาษาอังกฤษ, และใบรับรองการแปล

ที่พัก
นักศึกษาทุกคนจะพักอยู่ที่หอพักนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในระยะที่ไม่ไกลมาก หอพักที่ใกล้ที่สุดสามารถเดินถึงมหาวิทยาลัยได้ภายใน 2 นาที นักเรียนไม่ต้องทำประกันสุขภาพเพิ่มเติม เพราะมีสวัสดิการครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลสำหรับนักเรียนต่างชาติด้วย

หลักสูตรการสอน
ปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี
1.International Economics and Policy (major in Economics)
2.International Management (major in Business Administration)

ปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี และ สามารถเลือกเรียน 2 ปีได้ในบางหลักสูตร ( สามารถเลือกเรียน 2 ปีได้)
1.Economics, Trade and Policy
2.International Financial Analysis
3.0International Logistics and Supply Chain Management
4.International Marketing
5.Managing in a Global Context
6.Managing Information Systems and Innovation
7.Strategic Entrepreneurship
8.Strategic Entrepreneurship

ค่าสมัครและค่าเล่าเรียน? :? ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ ตุลาคม ? มกราคม ปีถัดไป
– ค่าสมัคร 100 ยูโร
– ค่าเล่าเรียนปริญญาตรี10,000 ยูโรต่อปีการศึกษา
– ค่าเล่าเรียนปริญญาโท 13,000 ยูโรต่อปีการศึกษา
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประมาณ 700-800 EURO ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับ Location ของที่พักและการใช้จ่ายของแต่ละบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัครปริญญาตรี
– จบม.6 สำหรับสมัครเรียนป.ตรี หรือจบป.ตรีสำหรับสมัครเรียนป.โท
– มีผล TOEFL 79 โดยสอบเขียนคะแนนไม่ต่ำกว่า 17 หรือมีผล IELTS 6.0 และไม่มี part ใดต่ำกว่า 5.0

เปิดเรียนปีละ 2 ครั้งคือ เดือนสิงหาคม? และ? เดือนมกราคม

ผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่ StudyWiz 28/10 ซ.สุขุมวิท 61 (ซอยข้างเมเจอร์เอกมัย) คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110

โทร. 02-714 7303, 02-714 7331-2 อีเมล์ admin@studywiz.net, info@studywiz.net, marketing@studywiz.net

หรือทาง www.facebook.com/studywiz , www.studywiz.net

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ