โอกาสทำงานวิชาการต่างประเทศมาถึงแล้ว!! ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการเงินที่สวีเดน สูงสุด 3 ตำแหน่ง

Jonkoping International Business School เป็นสถาบันธุรกิจในเครือของ Jonkoping ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสวีเดน เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมสำหรับการกลายเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

สำหรับใครที่กำลังมองหางานด้านวิชาการในต่างแดน Jonkoping International Business School มีความยินดีที่จะเสนองานในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการเงิน จำนวน 3 ตำแหน่ง สำหรับภาคการศึกษา 2022 – 2023

ผู้สมัครควรมีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยมรวมถึงมีทักษะด้านการสอน การทำความเข้าใจกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างด้านภูมิหลัง ประสบการณ์ด้านวิชาการและพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Jonkoping International Business School

สาขาที่กำหนด : การเงิน

ระดับการศึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุน+เงินเดือนตามเงื่อนไขในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แบบเต็มเวลา

จำนวนทุน : 3 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– ทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

– มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– จัดทำเอกสารแสดงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอน รวมทั้งประวัติการเรียน (หรือการอบรม) ที่ผ่านมา

– มีผลงานด้านการวิจัยตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด

– สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดระเบียบและแบบแผนได้

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

14 สิงหาคม 2022 (เวลา 11:59 PM (CEST))

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Jonkoping International Business School Jobs 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ