โรงเรียนมัธยมในประเทศญี่ปุ่น รับสมัครคุณครูต่างชาติในระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย เงินเดือน 79,000 บาท

ELT Source กำลังมองหาคุณครูชาวต่างชาติที่ต้องการมีประสบการณ์สอนในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมทีมสอนระดับมัธยมต้น / มัธยมปลายในโรงเรียนเอกชนที่จังหวัดนาโกย่า เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2019

 

 

คุณสมบัติ:

ผู้สมัครทุกคนจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐาน และต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ ALT มาก่อน และ/หรือ มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน , ภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์หรือการศึกษาภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ แต่ไม่ใช่กรณีบังคับ

โปรดทราบว่าแม้ว่าการสมัครทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบเฉพาะผู้ที่ได้รับการพิจารณาสำหรับการสัมภาษณ์เท่านั้นที่จะได้รับการติดต่อ

 

ขอบเขตงาน:

– สอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนมัธยม (ทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย) แบบเต็มเวลา วันจันทร์ – วันศุกร์

– ในหนึ่งสัปดาห์จะมีช่วโมงสอน 15 – 18 คาบเรียน โดยแต่ละคาบจะมีนักเรียนประมาณ 20 คน

– เขียนบทเรียน แบบทดสอบ ข้อสอบสำหรับตลอดทั้งปี ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้แล้ว

– กำหนดบทประเมินที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน

– อาจารย์ผู้สอนของจะได้รับสิทธิ์การสอนอย่างอิสระโดยไม่มีอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นในห้องเรียน

– มีกลุ่มผู้สอนอาวุโสของ ELT Source ที่โรงเรียนซึ่งผู้สอนคนใหม่จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี

 

วันหยุด:

– ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์

– วันหยุดฤดูใบไม้ ผลิฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง

 

การสนับสนุน:

– เสนอเงินเดือน 270,000 เยน ต่อเดือน (ประมาณ 79,000 บาท)

– ให้การสนับสนุนวีซ่า

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ (โปรดติดต่อไปยังองค์กร

 

วิธีสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อไปได้ที่ : Jr./Sr. High school teaching position

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัครงานนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ