สวทช. รับสมัครเยาวชนร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 22 ประจำปี 2562 พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย!!

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนผู้มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project) รุ่นที่ 22 ประจำปี 2562

 

 

โอกาสที่จะได้รับ:

-เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์ การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่

-สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 5,000 – 10,000 บาท/โครงงาน

-มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ(Mentor) คอยให้คำปรึกษาการทำงานทางวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

-มีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก โดยไม่ผูกพันการรับทุน

-สิทธิพิเศษต่างๆ เช่น รับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเข้าร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

แบบยืนยันการเข้าร่วมโครงการระยะยาว

รายงานความก้าวหน้าของการศึกษา

แบบข้อเสนอโครงการวิจัย

รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

แบบการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว

แบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรมในและต่างประเทศ

แนวทางการเขียนบทความ

แบบฟอร์มแจ้งจบและยืนยันสถานที่ศึกษาต่อ

แบบฟอร์มเข้าศึกษากรณีพิเศษ

แบบประวัตินักศึกษาฝึกงาน

ดาวน์โหลดคู่มือผู้รับทุน JSTP

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครต่อไปนี้

ใบสมัคร ม.ต้น

ใบสมัคร ม.ปลาย

และสมัครได้ตามคำแนะนำบนเว็บไซต์ www.nstda.or.th

 

ปิดรับสมัคร:

15 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.nstda.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ