ทุน Justus & Louise van Effen Excellence ระดับ ป.โท ที่ TU Delft เนเธอร์แลนด์

ทุนการศึกษา Justus & Louise van Effen Excellence ที่ Delft University of Technology (TU Delft) เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมให้สมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

ทุนการศึกษาสนับสนุนโดย Foundation Justus & Louise van Effen มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทางด้านการเงิน และกระตุ้นนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนที่ TU Delft สมัครด่วนก่อน 1 ธันวาคม 2020 รายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เงินสนับสนุนการศึกษาประมาณ €30,000 (ราว 1,000,000 บาท) ต่อปี สำหรับนักเรียนนอกสหภาพยุโรป / EFTA ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน, ค่าธรรมเนียม และเงินสมทบสำหรับค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท (TU Delft MSc programme) ในหลักสูตรใดก็ได้ที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากทั่วโลกมีสิทธิ์สมัคร

– สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในโปรแกรม MSc Regular TU Delft ระยะเวลา 2 ปี

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 80% หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ นอกประเทศเนเธอร์แลนด์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

– Reference letters จำนวน 2 ฉบับ

– ผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ

– Transcript

– Curriculum Vitae

– Proof of Identity

– Motivation letter

– รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2020 (23:59 CET)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

tudelft

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ