ด่วน!! K-ARTS/KNUA แจกทุน AMA เรียนต่อที่เกาหลีใต้ พร้อมเงินเดือน 23,000 บาท

Korea National University of Arts (K-ARTS/KNUA) หรือมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติเกาหลี แจกทุน Art Major Asian (AMA) ซึ่งเป็นเต็มจำนวนเรียนต่อด้านศิลปะที่ประเทศเกาหลีใต้ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ใครที่รู้ตัวว่ามีความสามารถ และมีทักษะทางศิลปะ รวมทั้งอยากเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีใต้ บอกเลยว่าไม่ควรพลาดทุนนี้เด็ดขาด

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

-ค่าใช้จ่ายรายเดือนเดือนละ 800,000 วอน (ประมาณ 23,000 บาท)

-ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ

-ค่าเรียนคอร์สภาษาเกาหลีพื้นฐาน

-ค่าประกันสุขภาพ

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุน AMA เรียนต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขา Music, Dance, Visual Arts, Drama, Film/TV/ Multimedia และ Korean Traditional Arts

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นประชากรจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่กำหนด (ประเทศไทยสามารถสมัครได้)

-จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2019

-ผู้สมัครที่เรียนต่อในระดับปริญญาโท จะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

-เป็นผู้มีความสามารถ มีทักษะด้านศิลปะ และมีผลการเรียนยอดเยี่ยม

-เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีข้อจำกัดในการเดินทางไปต่างประเทศ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร

เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถึง

Attn. AMA Manager

ที่อยู่ M505, Office of External Affairs 146-37, 32gil, Hwarang-ro, Seongbuk-gu, Seoul, Postal Code: 02789, Republic of Korea

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

AMA scholarship

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ