KAB แจกทุนเรียนต่อหลักสูตรสองปริญญาที่ SSE ประเทศสวีเดน และ NUS ประเทศสิงคโปร์

มูลนิธิ Karl-Adam Bonniers Stiftelse (KAB) ของสวีเดนประกาศให้ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจและการบริหารจัดการที่ Stockholm School of Economics และโอกาสที่จะได้รับปริญญาโทใบที่สองควบจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนและทุนสนับสนุนค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรสองปริญญา (ปริญญาโท) สาขาธุรกิจและการบริหารจัดการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสวีเดนและสิงคโปร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วมหลักสูตร เค-เอ บอนเนียร์ ได้แก่

1. ได้รับหรือกำลังจะได้รับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจากสถาบันที่มีมาตรฐานระดับสากล และมีผลการเรียนในระดับดี

2. มีคะแนนสอบ GMAT รวมขั้นต่ำ 600 คะแนน หรือคะแนนสอบ GRE (quant) ขั้นต่ำ 155 คะแนน

3. มีคะแนนสอบ IELTS ขั้นต่ำ 7.0 คะแนน หรือ คะแนนสอบ TOEFL (Internet) ขั้นต่ำ 100 คะแนน

4. ผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการจากมูลนิธิ เค-เอ บอนเนียร์

5. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศและนานาชาติ

6. CV และ Personal Statement

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาจะต้องทำการสมัครและได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโททั้งสอง ได้แก่ MSc in Business & Management ที่ SSE และ MSc in Management ที่ NUS Business School

(ยกเว้นนักศึกษาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะเลือกเรียนเฉพาะที่ SSE เต็มสี่ภาคเรียน ให้สมัครเฉพาะ MSc in Business & Management ที่ SSE) จึงจะมีสิทธิได้รับพิจารณาเข้าร่วมหลักสูตรนักศึกษานานาชาติ เค-เอ บอนเนียร์ และได้รับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนค่าครองชีพ ตามเงื่อนไข (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.hhs.se/kab)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิ KAB ทางเว็บไซด์ http://kabstiftelse.se/en/

 

ปิดรับสมัคร:

กำหนดการปิดรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2563 คือวันที่ 15 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thaiembassy.se

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ