ทุน Karsh International เรียนต่อปริญญาตรีที่ USA ปี 2024 สนับสนุนค่าเล่าเรียน ที่พัก ค่าอาหาร ค่าวิจัยและอื่นๆ

มีทุนจากสหรัฐอเมริกามาแนะนำสำหรับใครที่กำลังมองหาการสนับสนุน

ทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Duke University หนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อ Karsh International Scholarship ประจำปี 2024

ทุนนี้จะครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าที่พักและอาหาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเงินทุนสำหรับการวิจัยช่วงฤดูร้อน รวมถึงโอกาสอื่นๆ ที่จะช่วยพัฒนาอาชีพทางวิชาการของผู้รับทุน

ทุน Karsh International Scholarship นั้นก่อตั้งขึ้นในปี 2010 ด้วยเงินบริจาคจาก Martha L. และ Bruce A. Karsh มีขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติเพื่อการเข้าถึงการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ การวิจัยทางวิชาการ และทุนการศึกษาในการให้บริการสังคม

 

 

รายละเอียดทุน:

– สถาบันในสังกัด : Duke University

– สาขาที่กำหนด : สาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนในสถาบัน

– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

– รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าที่พักและอาหาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเงินทุนสำหรับการวิจัยช่วงฤดูร้อน รวมถึงโอกาสอื่นๆ ที่จะช่วยพัฒนาอาชีพทางวิชาการของผู้รับทุน

 

คุณสมบัติ:

– ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติสหรัฐฯ หรือถือสองสัญชาติที่มีชาติหนึ่งเป็นสหรัฐฯ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครของสถาบัน

– ต้องไม่เคยได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อนสมัครเรียนที่นี่

– มีหลักฐานทางวิชาการที่แสดงให้เห็นว่ามีผลการเรียนที่ดี และมีเอกสารแสดงความต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2023 หรือ 2 มกราคม 2024

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Karsh International Scholarships 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ