ทุนฝึกงานให้นักศึกษาป.ตรี และป.โท ที่ KAUST ประเทศซาอุดิอาระเบีย

เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ช่วงชีวิตการฝึกงานให้ได้มากที่สุดนั้น การฝึกงานที่ต่างประเทศก็เป็นตัวเลือกในฝันของใครหลายๆ คน และขณะนี้โครงการฝึกงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบียก็ได้เปิดรับสมัครแล้ว!

โครงการฝึกงาน KAUST VSRP เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติทุกระดับได้สมัครฝึกงานที่ King Abdullah University of Science & Technology (KAUST) อีกทั้งยังมีทุนการศึกษาให้อีกด้วย! รายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ได้แก่

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 30,000 บาท)

– ค่าวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ

– ค่าที่อยู่อาศัย

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่ากิจกรรมระหว่างการฝึกงาน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ระยะเวลาการฝึกงาน:

3 – 6 เดือน ที่ King Abdullah University of Science & Technology

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท

– ได้เกรดเฉลี่ยรวม 3.50 ขึ้นไป

– มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการพูดและการเขียนที่ดีเยี่ยม เช่น TOEFL IBT ขั้นต่ำ 79 คะแนน หรือ IELTS ขั้นต่ำ 6.0 คะแนน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบทรานสคริปท์

– CV

– Letter of Recommendation

– พาสปอร์ต (ยังไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน)

– Personal Statement

 

วิธีการสมัคร:

สามารถเลือกสมัครในแต่ละสาขาวิชาทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

vsrp.kaust.edu.sa

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ