ธนาคารกสิกรไทย มอบทุนเรียนต่างประเทศ ส่งเรียนฟรี 6 ทุน พร้อมรับเข้าทำงาน

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย มีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป...