KF Fellowship ทุนเรียนภาษาเกาหลีระยะสั้น ที่ให้ทั้งค่าเรียน ค่าครองชีพ และอีกมากมาย

KF Fellowship เป็นทุนเรียนภาษาเกาหลีระยะสั้น (6 เดือน) ที่สนับสนุนโดย Korea Foundation ในแต่ละปีนั้นจะมีผู้ได้รับทุนเฉลี่ยปีละประมาณ 40 คน อาจจะมีการลด หรือเพิ่มขึ้นตามงบประมาณ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกระดับ อาจารย์ หรือผู้ทำวิจัยเกี่ยวข้องกับภาษาเกาหลี รวมไปถึงคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาเกาหลี

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เรียนภาษาที่ Korean language institute สถาบันในสังกัดของ Korean university ประเทศเกาหลี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ในแต่ละปีจะมีผู้ที่ได้รับทุนประมาณ 40 คน ทุนที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

1. ค่าครองชีพรายเดือน

-นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทจะได้รับทุนค่าครองชีพรายเดือน เดือนละ KRW 1,000,000 (ประมาณ 29,500 บาท)

-นักศึกษาระดับปริญญาเอก และผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับภาษาเกาหลีอย่างน้อย 3 ปี จะได้รับทุนค่าครองชีพรายเดือน เดือนละ KRW 1,200,000 (ประมาณ 35,400 บาท)

2. ค่าเดินทางมูลค่า KRW 300,000 (ประมาณ 8,800 บาท)

3. ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษามูลค่า KRW 2,000,000/เทอม (ประมาณ 59,000 บาท)

4. ค่าประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนภาษาเกาหลีระยะเวลา 6 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือเอก

-อาจารย์มหาวิทยาลัย และนักวิจัย

-ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาษาเกาหลี

-ผู้ที่มีประสบการณืเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาเกาหลี

ตรวจสอบคุณสมบัตเพิ่มเติมได้ที่ apply.kf.or.kr/selectNoticeAndApplicationView

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

apply.kf.or.kr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ