คิง เพาเวอร์ มอบทุนป.โทเต็มจำนวน 7 ทุน เรียนต่อที่ De Montfort University ประเทศอังกฤษ

บอกเลยว่าใครที่กำลังรอทุนเต็มจำนวนอยู่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง เพราะ “คิง เพาเวอร์” แจกทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท 7 ทุน

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัย De Montfort ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลการสอนยอดเยี่ยมประจำปี 2017

คิง เพาเวอร์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 – 2561

 

มหาวิทยาลัย De Montfort (DE MONTFORT UNIVERSITY LEICESTER) ตั้งอยู่ที่เมืองเลสเตอร์ ห่างจากเมืองหลวงอย่างลอนดอนเพียง 50 นาทีเท่านั้น มหาวิทยาลัย De Montfort เป็นสถาบันที่ดำเนินการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 147 ปี เคียงคู่ด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพมากมาย

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนเต็มจำนวนรวมทั้งสิ้น 7 ทุน

– ครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าวีซ่า ค่าใช้จ่ายรายเดือน ***โดยไม่ต้องใช้ทุนคืน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดสอนได้ที่เว็บไซต์ www.dmu.ac.uk/january2019

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สัญชาติไทย

– อายุไม่เกิน 35 ปี

– ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทอื่นมาก่อน

– มีผลคะแนนสอบ IELTS 6.5 หรือเทียบเท่า

– ผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรี (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.5

– ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้อง หรือจบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่ต้องการศึกษาต่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หลักสูตรที่จบล่าสุด เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

– สำเนาผลสอบ IELTS

– สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าพาสปอร์ต)

– หนังสือรับรอง (Letters of Recommendation) จากอาจารย์หรือที่ทำงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

– พร้อมเขียนเรียงความ 500 คำ ที่ครอบคลุมประเด็นทั้ง 4 ข้อต่อไปนี้

– Why should you be awarded a scholarship?

– Your understanding of, and passion for, your chosen area of study

– How DMU education would benefit you in the future?

– How would you make a positive contribution to King Power and DMU?

 

วิธีการสมัคร:

– สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

– ส่งใบสมัครทางอีเมล: lisa.williams@dmu.ac.uk

 

ปิดรับสมัคร:

– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 16 พฤศจิกายน 2561

– ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกในเดือนธันวาคม 2561 โดยมหาวิทยาลัย De Montfort จะทำการตัดสินผู้ได้รับคัดเลือกทั้ง 7 คน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณชล รัศกมล

โทร. 02-6778888 ต่อ 1629 หรือที่เว็บไซต์ : http://bit.ly/2A69H9v

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ