คิง เพาเวอร์แจกทุนเรียนต่อป.โท ที่ De Montfort University ประเทศอังกฤษ จำนวน 7 ทุน

คิง เพาเวอร์ มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท จำนวน 7 ทุน ที่ De Montfort University ประเทศอังกฤษ รายละเอียดทุนการศึกษามีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเรียนต่อเต็มจำนวน 7 ทุน ไม่ต้องใช้ทุนคืน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในหลักสูตรต่อไปนี้ www.dmu.ac.uk (ระยะเวลาการศึกษาปลายเดือนมกราคม 2563 – พฤษภาคม 2564)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย

2. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทอื่น

3. คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5

4. ผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรี (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.5

5. ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้อง หรือจบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่ต้องการศึกษาต่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.dmu.ac.uk/documents/international-documents/dmu-international-application-form.pdf

 

เอกสารประกอบการสมัคร

– สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หลักสูตรที่จบล่าสุด เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

– สำเนาผลสอบ IELTS

– สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าพาสปอร์ต)

– หนังสือรับรอง (Letters of Recommendation) 2 ฉบับ (จากอาจารย์อย่างน้อย 1 ฉบับ) เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

 

เรียงความ 500 คำ ที่ครอบคลุมประเด็นทั้ง 4 ข้อด้านล่าง

– Why should you be awarded a scholarship?

– Your understanding of, and passion for, your chosen area of study

– How DMU education would benefit you in the future?

– How would you make a positive contribution to King Power and DMU?

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครที่ Mr. Daniel Winney – daniel.winney@dmu.ac.uk

 

ปิดรับสมัคร:

28 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

story.kingpower.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ