ประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี 3 ชิงทุนวิจัยรวมกว่า 400,000 บาท

เพื่อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก สาขาโภชนาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือเทคโนโลยีทางอาหาร ได้แสดงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากรำข้าวของประเทศไทยให้มากขึ้น จึงได้มีการจัดการประกวด ที่จะช่วยส่งเสริมและมอบทุนสนับสนุนในด้านนี้เกิดขึ้นมา

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี 3 : King Rice Oil Group Award 2019 ชิงเงินรางวัลทุนวิจัยมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

 

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด:

– นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก

– สาขาโภชนาการ

– สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

– สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร

– จำนวนสมาชิกในทีม 1 – 3 คน / ทีม

– อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน

 

การสมัครและส่งผลงาน:

– ส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 15 กันยายน 2562

– ช่องทางที่สะดวก ได้แก่ ทาง E – mail ส่งมาที่ [email protected] พร้อมทั้งโทรแจ้ง ผู้ประสานงานโครงการ คุณสุริยา ธนพงษ์วรสกุล ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร โทร (02) 249 9348 – 52 ต่อ 1836 หรือ (081) 499 2560 เพื่อยืนยันการได้รับเอกสารการสมัคร

– ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งมาที่
ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3366 / 6 – 8 ซอยมโนรม ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

– ส่งด้วยตนเอง ที่ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

 

ข้อกำหนดรูปแบบไฟล์เอกสารการสมัคร :

– ใบสมัคร รูปแบบไฟล์ Portable Document Format (.pdf)

– สำเนาบัตรนิสิต นักศึกษา รูปแบบไฟล์ Portable Document Format (.pdf)

– โครงร่างงานวิจัย (Proposal) รูปแบบไฟล์ Portable Document Format (.pdf) และ Microsoft Word (.doc)

 

 

รายละเอียดรางวัลทุนวิจัย:

โครงการนี้มีจำนวนเงินรางวัลทุนวิจัยรวมทั้งสิ้น 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) แบ่งเป็น

– ระดับปริญญาโท / เอก เงินรางวัลทุนวิจัยรวม 200,000 บาท แบ่งมอบให้ 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท

– ระดับปริญญาตรี เงินรางวัลทุนวิจัยรวม 200,000 บาท แบ่งมอบให้ 10 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท

*หมายเหตุ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรเงินทุนวิจัยตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

 

ติดต่อสอบถาม:

คุณสุริยา ธนพงษ์วรสกุล ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรโทร (02) 249 9348 – 52 ต่อ 1836 หรือ (081) 499 2560

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ