ทุนเต็มจำนวน Foundation Year สำหรับน้องๆ ม.ปลาย เพื่อศึกษาต่อป.ตรี UK

โอกาสดีสำหรับน้องๆ มัธยมปลายที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่สหราชอาณาจักร!! ขณะนี้ทาง Westminster International ได้รับความไว้วางใจจาก Kings Education ประเทศอังกฤษให้ดำเนินการเปิดรับสมัครสอบชิงทุนเรียนหลักสูตร Kings Advanced Level Foundation ในประเทศไทย เพื่อศึกษาต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ

ทุนการศึกษาดีดีสำหรับน้องๆ มัธยมปลายที่วางแผนเรียนต่อต่างประเทศต้องห้ามพลาด!!! เพราะเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Kings Advanced Level Foundation ที่ประเทศไทยแล้ว นักเรียนสามารถนำผลยื่นเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ประเทศอังกฤษได้ เช่น University of Leeds, The University of Manchester หรือ University of Reading เป็นต้น

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนเต็มจำนวน มูลค่ากว่า 9 แสนบาท

– เงื่อนไขของทุนทุนนี้เป็นทุนสำหรับหลักสูตร Kings Advanced Level Foundation ที่เปิดสอนในประเทศไทย ระหว่างเดือนมกราคม 2021 – กรกฎาคม 2021 เท่านั้น

– ทุนนี้ครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนสำหรับหลักสูตร Kings Advanced Level Foundation โดยไม่รวมถึงหลักสูตรปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตร Kings Advanced Level Foundation สำหรับน้องๆ มัธยมปลาย โดยเมื่อจบหลักสูตรสามารถสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 หรือ

– มีผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากต่างประเทศ หรือ

– มีผลสอบ IGCSE, A-Level, GED, NCEA หรือเทียบเท่า

– อายุไม่น้อยกว่า 16 ปี สัญชาติไทย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ผลการเรียน (Transcript)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หน้า Passport

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร:

– 23 ตุลาคม 2020 – 10 พฤศจิกายน 2020: เปิดรับสมัครผ่านการลงทะเบียนออนไลน์

– 14 พฤศจิกายน 2020: สอบชิงทุนประเภทข้อเขียน

– 21 พฤศจิกายน 2020: รอบสัมภาษณ์ (สำหรับผู้ที่ผ่านข้อเขียนเท่านั้น)

– 24 พฤศจิกายน 2020: ประกาศผลผู้รับทุน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Email : [email protected]

ID Line : @kings-bangkok

Website : westminster

Facebook : @kingsEducationBangkok

Tel. : 026617495

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ