ชวนมาประกวด KMUTNB Innovation Awards 2020 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์

ชวนน้องๆ วัยเรียนที่ฉายเเววนักประดิษฐ์รวมถึงผู้ที่สนใจมาร่วมชิงชัยในการแข่งขันเกียรติยศแห่งปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2563 “KMUTNB Innovation Awards 2020”

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล โล่รางวัล และเกียรติบัตร

 

 

คุณสมบัติผู้เสนอผลงานเข้าประกวด:

ประเภท Innovative student Projects (iS) : ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า

ประเภท Innovative Ideas (iD) : นักประดิษฐ์ นักวิจัย บุคคลทั่วไป และ/หรือ ผู้ที่ไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ที่มีสิทธิตามกฎหมายในการเป็นเจ้าของผลงานนวัตกรรมอย่างแท้จริง

ประเภท Innovative Products (iP) : นักประดิษฐ์ นักวิจัย บุคคลทั่วไป และ/หรือ ผู้ที่ไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ที่มีสิทธิตามกฎหมายในการเป็นเจ้าของผลงานนวัตกรรมอย่างแท้จริง

หมายเหตุ: บุคลากรหรือนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกประเภท มีสิทธิ์เสนอชื่อเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 40 ทุน ทุนละ 15,000 บาท

 

กำหนดการ:

– วันนี้ – 20 พฤศจิกายน 2562 เปิดรับสมัครผลงาน (รับสมัครออนไลน์)

– 6 ธันวาคม 2562 เจ้าของผลงานนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในรูปแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ณ สำนักวิจัยฯ มจพ. (สำหรับผลงานสังกัด มจพ.)*

– 9 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดง*

– 20 ธันวาคม 2562 มอบทุนสนับสนุนฯ (สำหรับผลงานสังกัด มจพ.)*

– 30 มกราคม 2563 ติดตั้งผลงานจัดแสดง

– 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ประกวดและจัดแสดงผลงานรอบตัดสิน

– 1 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีมอบรางวัล

– หมายเหตุ* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

รางวัลการประกวด:

ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Grand Prize จำนวน 1 รางวัล (โดยการพิจารณาคัดเลือกจากผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากทั้ง 3 ประเภท)

 

Innovative student Projects

– รางวัลชนะเลิศ จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 30,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

– รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล จะได้รับ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท

 

Innovative Ideas

– รางวัลชนะเลิศ จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 30,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

– รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล จะได้รับ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท

 

Innovative Products

– รางวัลชนะเลิศ จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 30,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

– รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล จะได้รับ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม:

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

– โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1548, 1506

– email : info@stri.kmutnb.ac.th

 

ที่มา: KMUTNB Innovation Awards 2020

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ