สถาบันโคเซ็น มจธ. เปิดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น

สถาบันโคเซ็น มจธ. เปิดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น ชั้นปีที่ 1 ใน “โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค” ประจำปีการศึกษา 2563

ในสถาบันโคเซ็นทั้งสองแห่งของโครงการ จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 48 คน ในหลักสูตรวิศวกรรมอนุปริญญา 5 ปี ตามรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดการสมัคร คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admission.mwit.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ