วิถีชีวิตของประชากรในโซน ‘เกาลูน’ ของฮ่องกงที่แออัดกว่านิวยอร์กถึง 119 เท่า จนได้ชื่อว่านครแห่งกำแพง!!

  ในช่วงปี 1950 – ช่วงต้นของยุค 90 นั้น มีโซนๆ...