ธนาคารกรุงไทย มอบทุนปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ รวม 20 ทุนการศึกษา

วันนี้มีทุนการศึกษาดีๆมาฝากกันอีกแล้ว โดยเป็นทุนจากทางธนาคารกรุงไทย ที่มอบให้คนไทยไปเรียนต่อต่างประเทศกันแบบสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับ

 

ทุนที่มอบให้จะเป็นทุนสำหรับเรียนต่อปริญญาโท ทั้งภาคภาษาอังกฤษในประเทศ และต่างประเทศ รวม 20 ทุนการศึกษาด้วยกันครับ

ทีนี้มาดูรายละเอียดของทุนที่รับสมัครกันเลยครับ

ทุนปริญญาโทในต่างประเทศ ในมหาวิทยาลัยประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน จำนวน 10 ทุน

 

ktb-scholarship

 
Master of Business Administration
– ด้าน Finance / Marketing / Accounting / Risk Management/ Financial Engineering
– ด้าน Human Resource
– ด้าน  Management Information System (MIS)
– ด้าน Operations Research

 

ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน  10 ทุน สาขาวิชาดังนี้
–  Master of Business Administration สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
–  Master of Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
–  IMBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
–  Master  of  Science in Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
–  Master in Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
–  Master of Science in Financial Investment and Risk Management  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
–  Master of Engineering Program in Logistics and Supply Chain Systems   Engineering (LSCSE)
(International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
–  MasterProgram in FinancialEngineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
–  LL.M. Business Law จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ktb-scholarship2

 

ทีนี้มาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครกันครับ
– มีอายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร
– เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ ประเภทที่ 3 ต้องมีผลสอบดังต่อไปนี้
– ผลสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า  213  คะแนน (Computer-based) หรือ  80 คะแนน (Internet-based) หรือ 550 คะแนน (Paper-based) หรือ ผลสอบ  IELTS ไม่น้อยกว่า  6.0
– ผลสอบ GMAT ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ GRE (General Test) ในส่วน Quantitative ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน
– เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ประเภทที่ 3 ต้องมีผลสอบ อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ผลสอบ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 550 คะแนนหรือ TOEFL  ไม่น้อยกว่า  173  คะแนน (Computer-based) หรือ  65 คะแนน   (Internet-based) หรือ 550 คะแนน (Paper-based) หรือ ผลสอบ  IELTS ไม่น้อยกว่า  6.0 หรือ ผลสอบ GMAT ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ GRE (General Test) ในส่วน Quantitative ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน
– มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
– ระยะเวลาการศึกษาต่อจะต้องไม่เกิน 2 ปี หรือตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด
– ถือสัญชาติไทย ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
– สถานภาพโสด (เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนที่เป็นบุคคลภายนอก)

 

ในส่วนของเอกสารหลักๆที่ต้องใช้ สามารถเลือกดาวน์โหลดได้ตามนี้เลยครับ
ดาวน์โหลดใบสมัครทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ประจำปี 2556

ดาวน์โหลดใบสมัครทุนปริญญาโทต่างประเทศ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ประจำปี 2556

 

ดาวน์โหลดประกาศเรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2556

การรับสมัครจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ครับ

 

ส่วนใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมด สามารถติดตามได้ที่
งานบริหารเส้นทางความก้าวหน้า  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
อาคารสุขุมวิท ชั้น 23 เลขที่ 10 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทร.  0-2208-7704, 7736, 7796

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ