ประกวดเล่าเรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” ชิงทุนการศึกษา+เกียรติบัตร

เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย สามารถใช้ภาษาไทย และภาษาถิ่นในการเล่าเรื่องได้อย่างถูกต้อง ภายใต้หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” นั้น

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด:

ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 ถึง ป.6) ปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม

– กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

– กลุ่มที่ 2 โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

– กลุ่มที่ 3 โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน

– กลุ่มที่ 4 โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้

 

กำหนดระยะเวลา:

ส่งภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

 

ติดต่อสอบถาม:

ฝ่ายฝึกอบรม หมายเลขโทรศัพท์ 090-9527768, 082-9160756 และ 094-9259255

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Kasetsart University

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ