ทุนการศึกษาภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัย Kumamoto ประเทศญี่ปุ่น ปี 2018

มหาวิทยาลัย Kumamoto ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรภาคฤดูร้อน ที่จัดโดยวิทยาลัยการศึกษาข้ามวัฒนธรรม และสาขาวิชาต่างๆ สำหรับปีการศึกษา 2018-2019

มหาวิทยาลัย Kumamoto เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด Kumamoto ภูมิภาคคิวชู ประเทศญี่ปุ่น

ภายในมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาประมาณ 10,000 คนลงเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มี 7 คณะ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถม มัธยมต้น และโรงเรียนสำหรับเด็กพิการอีกด้วย

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษในช่วงฤดูร้อน จะได้รับเงินสนับสนุน 80,000 เยน (ประมาณ 23,000 บาท) จากสถาบันการศึกษานักศึกษาแห่งชาติญี่ปุ่น (JASSO) และมหาวิทยาลัย Kumamoto

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาของหลักสูตรภาคฤดูร้อน แต่ละหลักสูตรมีธีมการศึกษาของตนเอง

– สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน”

– สำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อ “ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม”

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เปิดรับนักศึกษาจากประเทศต่อไปนี้ :

มาเลเซีย – พม่า – ฟิลิปปินส์ – ไทย – อินโดนีเซีย – เวียดนาม – ลาว – เนปาล – และกัมพูชา

– ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ Kumamoto และมีข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

– มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเท่ากับหรือมากกว่า IELTS ระดับ 5 (เฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษเท่านั้น)

– มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเท่ากับหรือมากกว่า JLPT N3 (เฉพาะหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น)

– ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฤดูร้อนหรือฤดูใบไม้ผลิของมหาวิทยาลัย Kumamoto มาก่อน

– โปรดทราบว่าการเข้าร่วมโครงการนี้ จำกัด นักเรียน 45 คน ถ้ามีผู้สมัครมากกว่า 45 คน จะทำการคัดเลือกตามคำแนะนำของสถาบันบ้านเกิดของผู้สมัคร

– หลักสูตรภาษาอังกฤษจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษในขณะที่หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นจะดำเนินการเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด

 

วิธีการสมัคร:

คุณต้องส่งใบสมัครทางอีเมลภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2018 โปรดแนบสำเนาหนังสือเดินทางและประวัติการศึกษาของคุณ (ผู้สมัครทุนการศึกษาเท่านั้น) จากปีที่แล้วมาด้วย

 

หมดเขตรับสมัคร:

11 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ