(เริ่ม 9 – 13 พ.ย. 63) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

มีงานราชการมาฝากกันอีกแล้ว!! สำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวเองทั้งศักยภาพและความท้าทายด้านการทำงานเชิญทางนี้!!

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 5 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญาตรี ในทุกสาขาวิชา

 

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญาตรี ในทุกสาขาวิชา

 

3. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

4. นักวิชาการเงินและบัญชี

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ และสาขาวิขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

 

5. นักวิทยาศาสตร์

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการเงิน ทางบัญชี ทางการเงินและธนาคาร เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ