ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “LANNA CATH SHOW : DESIGN CONTEST” ชิงเงินรวม 100,000 บาท

ใครมีไอเดียและความฝันมาทางนี้!! สำหรับดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่ฝันอยากออกแบบเสื้อผ้าของตัวเองและแสดงฝีมือให้โลกได้รับรู้ นี่เป็นการประกวดที่คุณไม่ควรพลาด!!

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่พื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย หัวข้อ “LANNA CATH SHOW : DESIGN CONTEST” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

 

 

หัวข้อการประกวด

“LANNA CATH SHOW : DESIGN CONTEST”

“อัตลักษณ์อันโดนเด่น ที่สื่อถึงแหล่งผลิตผ้าทอ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1”

 

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

– นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป (สามารถรวมกลุ่มกันได้ ไม่เกินทีมละ 3 คน)

– บุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย ไม่จํากัดเพศ อายุ

– มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง และแม่ฮ่องสอน) เช่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป (สามารถรวมกลุ่มกันได้ ไม่เกินทีมละ 3 คน)

– ยกเว้น ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 รวมทั้ง คณะกรรมการตัดสินไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานการออกแบบเข้าร่วมประกวดฯ

 

กำหนดระยะเวลา

ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2562

 

ติดต่อสอบถาม

– Line ID : @tek0552d (ใส่ @นำหน้า ID)

– Phone : 093-139-8931 / 082-388-6945

– E-mail : Lanna.cathshow@gmail.com

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ