ทุนป.ตรี ด้านการออกแบบเครื่องประดับ ที่ Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย

Edith Cowan University มหาวิทยาลัยในโยนดาลูบ ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนสนับสนุนสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอัญมณี การออกแบบ และทัศนศิลป์ ภายใต้โครงการ Larsen Jewellery Design

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าสูงสุด $3,000 (ประมาณ 96,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ด้านทัศนศิลป์ การออกแบบหรือการออกแบบอัญมณี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลก

-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ไม่เกิน 500 คำ พร้อมอธิบายว่าเหตุใดคุณถึงต้องการทำงานด้านอัญมณี การออกแบบหรือทัศนศิลป์ พร้อมบอกชื่อสถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่ต้องการเรียนมาที่อีเมล submissions@larsenjewellery.com.au

-ทรานสคริปต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย จากนั้นนักศึกษาจึงสามารถสมัครรับทุนการศึกษาผ่านเว็บไซต์ของ Larsen Jewellery

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ecu.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ