ค่ายแนะแนวการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. สำหรับน้องม.ปลาย ไม่จํากัดแผนการเรียน

สิ้นสุดการรอคอย! กับการแนะแนวการศึกษาต่อที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับกิจกรรม L’arts Insight Camp: Connect the Dots

สำหรับน้องๆ มัธยมปลายที่สนใจคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรืออยากเข้ามาทำความรู้จักกับพี่่ๆ คณะศิลปศาสตร์มากขึ้น ถึงเวลาแล้วที่จะได้มาเจอกัน รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

รายละเอียดค่าย:

1. เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงข้อมูลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS และการรับสมัครนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. เพื่อให้นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในสาขาต่างๆ จากรุ่นพี่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ต่อการเลือกศึกษาต่อในสาขาที่สนใจ

 

วัน เวลา และสถานที่จัดค่าย:

21 – 22 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือเทียบเท่า) ไม่
จํากัดแผนการเรียน

2. มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน และไม่อนุญาตให้ผู้ร่วมค่ายออกจากค่ายก่อนกิจกรรมทั้งหมดสิ้นสุด หากมีเหตุจําเป็น ผู้ปกครองผู้ลงนามในใบอนุญาตให้ร่วมกิจกรรมค่ายต้องเป็นผู้มารับด้วยตัวเองเท่านั้น

 

ข้อกําหนดสําหรับการเข้าค่าย:

1. ตรงต่อเวลา

2. เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างตั้งใจ

3. ห้ามก่อเรื่องทะเลาะวิวาทภายในค่าย

4. ห้ามมีความสัมพันธ์ทางชู้สาวทั้งเพื่อน ๆ ค่ายและพี่ๆ สตาฟ

5. ห้ามเสพสิ่งเสพติดของมึนเมาและเล่นการพนันทุกชนิด

6. ห้ามนําของมีค่าที่ไม่จําเป็นเข้ามาในค่าย

7. ห้ามนําอาวุธและสิ่งอันตรายเข้ามาภายในค่าย

8. ห้ามออกนอกพื้นที่ทํากิจกรรมหรือที่พักก่อนได้รับอนุญาต

 

จำนวนที่รับ:

100 คน

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดูรายละเอียดการสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

 

ค่าใช้จ่าย:

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

หมดเขตรับสมัคร:

14 กุมภาพันธ์ 2563

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก:

29 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Facebook @lartsinsightcamp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ