โครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ จากศ. Laura Mulvey ที่ 3 ม.ดังในประเทศไทย

โครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับพูรินพิคเจอร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอรายการบรรยาย เสวนา และมาสเตอร์คลาส โดยศาสตราจารย์ ลอร่า มัลวีย์ จากเบิร์คเบค มหาวิทยาลัยลอนดอน

 

 

ลอร่า มัลวีย์ เป็นหนึ่งในนักทฤษฎีภาพยนตร์ระดับโลกที่ศึกษาและทำงานมาเป็นเวลานานเกี่ยวกับอำนาจและกลวิธีของสื่อภาพยนตร์ในการตอกย้ำชุดอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ แนวคิดของ มัลวีย์ เรื่อง “Male Gaze” เป็นการผสมผสานการวิเคราะห์เชิงอุดมการณ์และการวิเคราะห์แบบจิตวิเคราะห์เพื่ออธิบายถึงกระบวนการสร้างความชอบธรรมให้อำนาจของผู้ชาย

สิ่งนี้เป็นหนึ่งในแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการภาพยนตร์และวัฒนธรรมทัศนาทั่วโลก และได้ถูกนำไปปรับใช้กับวัฒนธรรมการมองแบบอื่นๆ อีกมากมายหลายบริบท อีกทั้งบทบาทหนึ่งของเธอในการเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ร่วมกับ ปีเตอร์ วอลเลน อีกหนึ่งนักวิชาการด้านภาพยนตร์คนสำคัญ รังสรรค์ผลงานที่เป็นคุโณปการต่อทั้งการศึกษาทางวิชาการและงานศิลปะออกมามากมาย

 

 

โครงการ Laura Mulvey in Thailand: Thai Humanities Forum ประกอบไปด้วย การฉายภาพยนตร์ บรรยาย งานเสวนา และมาสเตอร์คลาส จัดขึ้นที่คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา สื่อศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2563

รวมถึงคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 3 มีนาคม และ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) วันที่ 4 มีนาคม 2563 โดยมีกำหนดการเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

♦ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28 กุมภาพันธ์ 63

สถานที่: ห้องประชุม 55 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มช.

(28 February at 55th-Anniversary Auditorium, Faculty of Humanities, CMU)

กำหนดการ:

15.00 – 17.30 – “Penthesilea: Queen of the Amazon” (screening)

17.40 – 18.30 – Opening Remarks โดย Professor Dr. Laura Mulvey

18.30 – 19.00 – งานเลี้ยงต้อนรับ (reception)

 

29 กุมภาพันธ์ 63

สถานที่: ห้องประชุม 55 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มช.

(29 February at 55th-Anniversary Auditorium, Faculty of Humanities, CMU)

กำหนดการ:

10.00 – 12.00 – “Crystal Gazing” (screening)

13.30 – 14.00 – Dialogue with Laura Mulvey

14.00 – 14.30 – สนทนาหัวข้อ (presentations) Cinematic Gaze in Siam/Thailand โดย ดร. จิรธร สกุลวัฒนะ และ ผศ.ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ (Dr. Jiratorn Sakulwattana and A/P. Dr. Sing Suwannakij)

14.45 – 16.00 – “Amy!” and “Frida Kahlo & Tina Modotti” (screening)

16.00 – 16.30 – Dialogue with Laura Mulvey และ ศ. ดร. อดาดล อิงคะวณิช (Prof. Dr. May Adadol Ingawanij)

 

1 มีนาคม 63

สถานที่: ห้อง Auditorium 1, ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบ หอศิลป์ มช

(1 March at Auditorium 1, Media Arts and Design, CMU Art Centre)

กำหนดการ:

10.00 – 12.00 – Masterclass by Laura Mulvey

(จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้าแยก / separated pre-registration is required.)

 

สถานที่: ห้องประชุม 55 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มช.

(At 55th-Anniversary Auditorium, Faculty of Humanities, CMU)

13.00 – 14.30 – “The Island Funeral” (screening)

14.45 – 16.15 – วงสนทนาเรื่องผู้สร้างภาพยนตร์ กับ พิมพกา โตวิระ และ Laura Mulvey (conversation with filmmaker Pimpaka Towira and Laura Mulvey)

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เชียงใหม่ (Register for the Chiang Mai event) ได้ ที่นี่ และดาวน์โหลดเนื้อหาสำหรับกิจกรรมที่เชียงใหม่ (Download materials for the Chiang Mai event) ได้ ที่นี่

 

 

♦ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 มีนาคม 63

สถานที่: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(3 March at Faculty of Arts, Chulalongkorn University)

กำหนดการ:

10.00 – 12.30 – “Riddles of the Sphinx” (screening)

13.30 – 14.30 – บรรยาย (lecture)โดย Laura Mulvey

14.30 – 16.00 – Panel discussion โดย Laura Mulvey, ดร. ไกรวุฒิ จุลพงศธร, ดร. ภรณี สิงห์เปลี่ยม, รศ. ดร. จักรกริช สังขมณี, ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ (Dr. Graiwoot chulphongsathorn, Dr. Porranee Singpliam, Assoc/P. Dr. Jakrit Sangkhamanee, chaired by A/P. Dr. Sing Suwannakij)

 

 

♦ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4 มีนาคม 63

สถานที่: ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

(4 March at Riverside meeting room, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, Tha Phra-chan campus)

กำหนดการ:

13.30 – 16.30 – Laura Mulvey : Book Launch and Talk, “After Image” (2019)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่กรุงเทพ (Register for the Bangkok event) ได้ ที่นี่ และดาวน์โหลดเนื้อหาสำหรับกิจกรรมที่กรุงเทพ (Download materials for the Bangkok event) ได้ ที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

suphon.niamkamnoet@gmail.com

Laura Mulvey in Thailand: Thai Humanities Forum

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ