มาเรียนภาษาอังกฤษด้วย “เมนูไข่” พัฒนาทักษะภาษา จากอาหารกันดีกว่า!!

สวัสดีจ้าเพื่อนๆ วันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนภาษากันแบบไข่ๆ...