ชวนเรียนการออกเสียงแบบเจ้าของภาษา : ม.อ.เปิดคอร์ส “การเรียนรู้สัทอักษรจีน” ให้เรียนฟรี!

นอกจากภาษาอังกฤษ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาษาจีนเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ตลาดแรงงานโลกยุคนี้กำลังต้องการอย่างมาก ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษามักเป็นที่สนใจในการสัมภาษณ์งาน ซึ่งจะเห็นได้จากข้อความ “หากมีทักษะ…..จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ”

สำหรับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้ภาษาจีนตั้งแต่ระดับพื้นฐานแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะไปลงเรียนที่ไหนดี วันนี้เรามีอีกหนึ่งตัวเลือกมาแนะนำให้กับคุณ

 

 

การเรียนรู้สัทอักษรจีน:

รายวิชานี้เปิดสอนโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจะสอนเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงและอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง การฝึกออกเสียงสระเดี่ยว วรรณยุกต์ พยัญชนะ และพยางค์ ฝึกฟังเพื่อจำแนกเสียงและฝึกออกเสียง

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนออกเสียงพยัญชนะ สระเดี่ยว วรรณยุกต์ และพยางค์ภาษาจีนได้

– ผู้เรียนฟังเพื่อจำแนกเสียงและออกเสียงได้ถูกต้อง

 

 

 

ระดับความยากของบทเรียน:

ขั้นเบื้องต้น

 

ค่าสมัคร:

ฟรี

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจ

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

 

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 2 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 40 นาที )

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

ผู้เรียนที่ทำตามเงื่อนไขเกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชาจะได้รับใบรับรองหลังสิ้นสุดบทเรียนแล้ว นี่คืออีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด สามารถลงทะเบียนเรียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ที่มา: mooc.psu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ