ทุน LExS เรียนต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย Leiden ประเทศเนเธอร์แลนด์

มหาวิทยาลัย Leiden เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1575 มีทั้งหมด 7 คณะ และมีมากกว่า 50 หน่วยงาน ในปี 2013 ได้รับการจัดอันดับโดย Times Higher Education World University Rankings ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอันดับสูงสุดของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำด้านงานวิจัยในยุโรป

ทุน Leiden University Excellence Scholarship programme (LExS) in Netherlands, 2018
เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและต้องการที่จะศึกษาต่อที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

 

ทุนการศึกษา:

มูลค่าทุน มี 3 รูปแบบ

– ค่าเล่าเรียนจำนวน €10,000 (ประมาณ 400,000 บาท)

– ค่าเล่าเรียนจำนวน €15,000 (ประมาณ 650,000 บาท)

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนหักด้วยค่าธรรมเนียม

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขาMA, MSc และ LL.M programs ทุกหลักสูตรที่ประกอบไปด้วย

-Advanced Studies in Air & Space Law (การศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับกฏหมายอากาศยาน)

-Advanced Studies in European & International Business Law (การศึกษาขั้นสูงในกฎหมายธุรกิจยุโรปและนานาชาติ)

-Advanced Studies in International Tax Law(การศึกษาขั้นสูงในกฎหมายภาษีระหว่างประเทศ)

-Advanced Studies in Public International Law(การศึกษาขั้นสูงในกฎหมายระหว่างประเทศ)

-Advanced Studies in International Civil & Commercial Law(การศึกษาขั้นสูงในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ระหว่างประเทศ)

-Advanced Studies in Law & Digital Technologies(การศึกษาขั้นสูงด้านกฎหมายและเทคโนโลยีดิจิทัล)

-Advanced Studies in European & International Human Rights Law(การศึกษาขั้นสูงในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและยุโรป)

-Advanced Studies in International Children’s Rights(การศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับสิทธิเด็กสากล)

-International Relations & Diplomacy and Advanced Studies in International Children’s Rights(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต การศึกษาขั้นสูงในสิทธิเด็กสากล)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและต้องการเรียนต่อที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ในระดับปริญญาโทแบบเต็มเวลาของหลักสูตรกับทางมหาวิทยาลัย (โปรแกรมภาษาอังกฤษ)

 

เอกสารที่จำเป็น:

หลักฐาน English-language proficiency หรือคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ที่แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้ภาษาได้ดี

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 ตุลาคม 2017 สำหรับทุกโปรแกรมที่จะเริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2018

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

prospectivestudents

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ