LHMH บริษัทย่อยในเครือ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน พร้อมมีค่าตอบแทนให้

บริษัทแอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด (LHMH) เป็นบริษัทย่อยในเครือของบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผู้บุกเบิกธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ทางบริษัทได้เปิดโครงการรับเด็กฝึกงาน ซึ่งโครงการนี้เปิดรับนักศึกษาซึ่งมีความประสงค์ที่จะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงด้านธุรกิจโรงแรม รวมทั้งต้องการประสบการผ่านงานเพื่อใช้ในการสมัครงานในอนาคต

โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ และปฏิบัติงานจริงหมุนเวียนไปยังแต่ละสายงาน ตั้งแต่สายงานปฏิบัติการ ตลอดจนส่วนงานวางกลยุทธ์ ได้แก่ส่วนงาน Front Office, Housekeeping, Security, Engineering, It, Recreation, Food&Beverage, Banquet, Bell boy, Sales & Marketing ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 2.5 เดือน หรือ 10 สัปดาห์

 

 

เวลาปฏิบัติงาน และสวัสดิการ:

เวลาปฏิบัติงาน

-ปฏิบัติงาน 8 ชม./วัน

 

สวัสดิการสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

-ความรู้ในธุรกิจการโรงแรม

-ประสบการณ์ในการทำงานจริง

-โอกาสในการนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในสาขาการโรงแรม

-เพิ่มทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

-ศึกษาดูงานโรงแรมในเครือแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์

-เบี้ยเลี้ยงรายวัน วันละ 400 บาท (คิดตามวันที่มาฝึกงานจริง)

-ประกาศนียบัตร หนังสือรองรับการฝึกงาน

-ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท สำหรับผู้ชนะรางวัล และประกาศนียบัตร พร้อมโอกาสในการร่วมงานกับทางบริษัท

-ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท สำหรับผู้ชนะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สัญชาติไทย

-นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น สามารถฝึกงานขณะเรียนได้

-กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาที่เกี่ยวกับกับงานโรงแรม เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรืออื่นๆ

-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5

-ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง (ถ้าเป็นโรคประจำตัวควรแจ้งรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่)

-ไม่มีประวัติอาชญากรรมและคดีความต่างๆ เป็นผู้มีความประพฤติดีพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริษัท และมาตรฐานคุณภาพของบริษัท

-สามารถฝึกงาน และเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งโครงการ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

-สามารถเดินทางมาฝึกงานประจำที่กรุงเทพ และต่างจังหวัดได้ (พัทยา)

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือถ้ามีความสามารถสื่อสารภาษาที่ 3 ได้ รับพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีความสนใจเรียนรู้งานทางด้านธุรกิจการโรงแรม

-มีทัศนคติที่ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

 

สถานที่ปฏิบัติงาน:

โรงแรมแกรนด์ เซนตอร์ พอยต์ เพลินจิต, โรงแรมแกรนด์ เซนตอร์ พอยต์ ราชดำริ, โรงแรมแกรนด์ เซนตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล21, โรงแรมแกรนด์ เซนตอร์ พอยต์ สุขุมวิ55

 

วิธีการสมัคร:

สมัครฝึกงานได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

xn--12cas3c2av3m3a0g7c.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ