Lisbon MBA มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาต่อที่ประเทศโปรตุเกส

Lisbon MBA Scholarships ได้มอบทุนจำนวนหลายทุนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาในสาขา Business Administration โดยทุนจะมีมูลค่า 50% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา

Lisbon MBA เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างสองโรงเรียนธุรกิจชั้นนำในประเทศโปรตุเกส ได้แก่ Católica-Lisbon และ Nova SBE

หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลักของผู้สมัคร จะต้องแสดงทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวนหลายทุน มูลค่า 50% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท MBA สาขา business administration.

 

 คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– ผลคะแนน GMAT ขั้นต่ำ 670 คะแนน

– ผลการเรียนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี 3.0 (15 จาก 20 หน่วยกิต)

 

 

วิธีการสมัคร:

– กรอกใบสมัครออนไลน์  MBA’s application form ในหัวข้อ “Funding Options”

– เขียนเรียงความเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่เลือก

– หากได้รับการแจ้งให้เข้ารับการศึกษา จะได้รับทุนมูลค่า 50% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

เอกสารการรับสมัคร:

– Online Application Form

– CV ภาษาอังกฤษ

– เอกสารอ้างอิงจำนวน 2 ฉบับ

– ผลการเรียนจากมหาวิทยาลัย

– GMAT หรือ GRE

– เอกสารรับรองความรู้ทางภาษาอังกฤษ

 

ปิดรับสมัคร:

รอบแรก ส่งเอกสารการสมัครก่อน 31 พฤษภาคม 2018

รอบที่สอง ส่งเอกสารการสมัครก่อน 31 กรกฎาคม 2018

รอบที่สาม ส่งเอกสารการสมัครก่อน 30 กันยาคม 2018

 

เพิ่มเติม:

thelisbonmba

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ