Lister Institute มอบทุนวิจัยที่ไอร์แลนด์มุลค่ารวมกว่า 8.2 ล้านบาท!!

  อีกหนึ่งทุนการศึกษาก็ยังเป็นทุนจากโซนยุโรปอยู่นะครับ...