ทดลองใช้ชีวิต 7 วันโดยปราศจากน้ำ เพื่อทดสอบว่าหากไม่มีน้ำใช้สะดวก จะเป็นอย่างไร!?

น้ำเป็นส่วนประกอบหลักของชีวิต หากลองมองไปรอบๆ...

May 5, 2018 4 Mins Read
70 Views