ทุนการศึกษาลุ่มแม่น้ำโขงพิจัย ระดับป.โท ร่วมทำงานวิจัยกับ 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

ทุนการศึกษาลุ่มแม่น้ำโขงพิจัย ระดับปริญญาโท ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการศึกษาและการทำงานวิจัยร่วมกันหลากหลายด้าน

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จะมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาจาก 5 ประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา, ลาว, พม่า, เวียดนาม ไทย และมณฑลยูนนานและกวางสี ประเทศจีน รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน, ค่าที่พัก และค่าครองชีพตลอดระยะเวลาของหลักสูตรปริญญาโท 22 เดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ในคณะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

– การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

– เทคโนโลยีพลังงาน

– การพัฒนาน้ำมันก๊าซธรรมชาติ

– วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีผลการเรียนที่โดดเด่นในระดับปริญญาตรี 4 ปีจากสถาบันที่ได้รับการรับรองในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

– ไดเกรดเฉลี่ย 3.0 (หรือเทียบเท่า) จากมหาวิทยาลัยที่มีรายชื่ออยู่ใน QS 1,000 อันดับมหาวิทยาลัยโลกหรือ เกรดเฉลี่ย 3.5 หรือสูงกว่า (หรือเทียบเท่า) จากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถติดตามรายละเอียดได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถติดตามวิธีการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

29 กุมภาพันธ์ 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ait.ac.th

– Ms. Wilailak at 02-524-5023

– Ms. Kanchana at  02-524-6119

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ