University of Padova มอบทุนปริญญาโท (Taught Degree) เรียนต่อที่ประเทศอิตาลี

ในปีการศึกษา 2018-2019 University of Padova จะมีการมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนแก่นักเรียนที่มีศักยภาพสูงและต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ที่ Padova

มหาวิทยาลัย Padova เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของอิตาลี ตั้งอยู่ในเมือง Padua ก่อตั้งเมื่อปี 1222 ในฐานะสถาบันกฎหมายและเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นที่สุดในยุโรปยุคแรกๆ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ยกเว้นค่าเล่าเรียน+ทุนการศึกษา 12,000 ยูโร ประมาณ 468,000 บาท) ทุนการศึกษาเพิ่มเติม 7,500 ยูโรในช่วงปีสองสำหรับสาขา Forest Science (ประมาณ 292,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาโท สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครทุนนี้ได้

-ไม่ถือสัญชาติอิตาลี

-มีประกาศนียบัตรที่ไม่ใช่จากอิตาลี

-ได้รับการยอมรับจากหนึ่งในหลักสูตรปริญญาโทที่ University of Padova

-ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งอื่นๆ

-สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้รับวีซ่าอิตาลี

-ความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูงพอที่จะประสบความสำเร็จในการเรียน

 

วิธีการสมัคร:

-CV

-จดหมายแนะนำตัว

-สำหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโท: สำเนาปริญญาบัตร และ Transcript

-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

-สำเนาบัตรประจำประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ต

-เอกสารอื่น ๆ ตามหลักสูตรปริญญาที่คุณเลือก

-นักศึกษาสามารถยื่นขอทุนการศึกษาได้โดยตรงเมื่อกรอกใบสมัครของหลักสูตรปริญญาที่เลือก

แบบฟอร์มการสมัครออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

28 กุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.unipd.it

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ