University of Warwick มอบทุนปริญญาโท ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ที่สหราชอาณาจักร

ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมรับทุนการศึกษา A.S.Hornby Educational Trust scholarship เพื่อเรียนต่อในสหราชอาณาจักร ในระหว่างเดือนตุลาคม 2018 ถึง เดือนกันยายน 2019

โดยทุนนี้มีการจัดมอบทุกปีสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากภายนอกสหราชอาณาจักร เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท สาขา ELT ที่มหาวิทยาลัยวอร์ริก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งค่าครองชีพรายเดือน ค่าที่พัก ค่าล่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบินขากลับ ค่าวีซ่า และ ค่าสอบ IELTS

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ในสาขา ELT ที่มหาวิทยาลัยวอร์ริก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ทุนการศึกษานี้มอบให้ในหลากหลายประเทศรวมถึงในโซนเอเชีย

-มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 ปี และจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

-คะแนนรวม IELTS 6.5 แต่ละพาร์ทไม่น้อยกว่า 6.0 คะแนน และส่วนการเขียน 6.5 คะแนน

 

วิธีการสมัคร:

แบบฟอร์มการสมัครออนไลน์

-การสัมภาษณ์: เมื่อเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครได้รับคำเชิญให้เข้ารับการสัมภาษณ์ที่สำนักงาน British Council ในประเทศของท่าน

-ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจากการสัมภาษณ์จะได้รับการเชิญให้สมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณา

 

ปิดรับสมัคร:

16 กุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.hornby-trust.org.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ