ห้ามพลาด!! University of Oxford มอบทุนปริญญาโท ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 100%

พลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด เมื่อทุนการศึกษา Louis Dreyfus-Weidenfeld Scholarship and Leadership Programme จัดมอบทุนแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพและผลการเรียนโดดเด่นจากประเทศกำลังพัฒนา

ตั้งแต่แอฟริกา เอเชีย ไปจนถึงอเมริกาใต้ เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร Weidenfeld-Hoffmann Trust

มาดูรายละเอียดกันเลยค่ะ…

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-จำนวนทุนการศึกษามากกว่า 20 ทุน

-ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน 100% รวมถึงค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ตลอดจนค่าครองชีพ อย่างต่ำอยู่ที่ £14,533 (ประมาณ 558,000 บาท) การมอบทุนการศึกษาเป็นไปตามระยะเวลาหลักสูตร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขา

-การเกษตร

-การดูแลสุขภาพ

-สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรน้ำ

-เศรษฐศาสตร์

-นโยบายสาธารณะและนโยบายต่างประเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย และอเมริกาใต้

-นักศึกษาควรสมัครเรียนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่อ็อกซ์ฟอร์ด

-ต้องเป็นพลเมืองจากประเทศที่กำหนดไว้ (สามารถตรวจได้จากเว็บไซต์ด้านล่าง)

-มีความตั้งใจที่จะกลับมาพัฒนาประเทศหลังจบการศึกษา

-นักศึกษาต้องสามารถอธิบายถึงความเข้าใจในหลักสูตรที่เลือกเรียน และการนำไปปรับใช้ในอนาคต

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครทุน Louis Dreyfus-Weidenfeld Scholarship and Leadership Programme ใน Funding section ของการรับสมัครเข้าเรียนต่อ

-ส่งใบสมัครในระดับปริญญาโทภายในวันที่กำหนด (8 หรือ 19 มกราคม 2561)

-กรอกแบบสอบถาม Weidenfeld Scholarships Questionnaire ในหน้าเว็บไซต์

 

ปิดรับสมัคร:

8 หรือ 19 มกราคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ox.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ