ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาโท สูงสุด 1,000,000 บาท! ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

Maastricht University Holland-High Potential scholarship คือทุนการศึกษาจาก Maastricht University (UM) มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนกว่า 24 ทุน ในแต่ละปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถสูงจากนอกสหภาพยุโรป ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ UM ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นอีกประเทศในยุโรปที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลาย อีกทั้งยังเปิดกว้าง และยินดีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนกว่า €29,000 (ราว 1,000,000 บาท) จำนวน 24 ทุน ครอบคลุมทั้งการยกเว้นค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยแบ่งเป็น

– ระยะเวลา 13 เดือน สำหรับระดับปริญญาโท 1 ปี

– ระยะเวลา 24 เดือน สำหรับระดับปริญญาโท 2 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

– Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS)

– Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML)

– Faculty of Psychology and Neurosciences (FPN)

– Faculty of Science and Engineering (FSE)

– Faculty of Law (FL)

– School of Business and Economics (SBE)

– ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ถือสัญชาติในประเทศนอก EU / EEA

– มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการขอวีซ่าเข้าประเทศและใบอนุญาตพำนักที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

– ได้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทเต็มเวลาที่ Maastricht University สำหรับปีการศึกษา 2021-2022 ในสาขาที่ทางทุนกำหนด

– มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเฉพาะของโปรแกรม UM Master ที่ได้สมัครไว้

– ไม่เคยเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรปริญญาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

– นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศเนเธอร์แลนด์สามารถสมัครได้

– มีอายุไม่เกิน 35 ปี ในวันที่ 1 กันยายน 2021

– ได้รับผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมในระหว่างโปรแกรมการศึกษาก่อนหน้านี้

– หากผู้สมัครหลายคนมีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน ทางทุนจะให้ความสำคัญกับผู้สมัครที่มีใบรับรองผลการเรียนหรือจดหมายรับรองความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นหนึ่งใน 5% แรกของผู้สมัครทั้งหมด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร

– CV

– Letter of motivation

– Proof of academic excellence

– Contact details of one referee

 

 

วิธีการสมัคร:

1. ลงทะเบียนเรียนที่ Maastricht University ในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนได้ ที่นี่

2. เมื่อส่งใบสมัครผ่าน Studielink จะได้รับหมายเลขประจำตัวนักศึกษาจาก Maastricht University เพื่อนำหมายเลขนักเรียนกรอกและส่งใบสมัครขอทุนการศึกษา

3. ลอกอินกับทาง UM account เพื่อกรอกใบสมัครและอัปโหลดเอกสารออนไลน์แยกตามแต่ละคณะ ดังนี้

– Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS)

– Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML)

– Faculty of Psychology and Neurosciences (FPN)

– Faculty of Science and Engineering (FSE)

– Faculty of Law (FL)

– School of Business and Economics (SBE)

4. ติดต่อกับผู้ตัดสิน (referee) เพื่อส่ง reference letter ไปยังอีเมล [email protected] ก่อนวันปิดรับสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

maastrichtuniversity

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ