รัฐบาลมาซิโดเนีย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาที่ประเทศมาซิโดเนีย

The Ministry of Education and Science of The Republic of Macedonia มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาที่ประเทศมาซิโดเนีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาเต็มจำนวน

– ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตเพื่ออาศัยอยู่ชั่วคราวเพื่อการศึกษา

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าที่พักและอาหาร

– สนับสนุนเงินรายเดือน 5,000 MKD (ประมาณ 480,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– จบการศึกษาในระดับปริญาญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี

– อายุไม่เกิน 28 ปี

– มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปที่ http://biljana.zafirovska@mon.gov.mk

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร

– ประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรี

– Transcript

– ผลทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ

– เอกสารรับรองการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

– ผลตรวจสุขภาพ

– สำเนาพาสปอร์ต

– Recommendation letters 2 ฉบับ

 

ปิดรับสมัคร:

16 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mon.gov.mk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ