กฟผ. แม่เมาะเปิดโครงการ “พลังงานร่วมใจ สร้างงานพัฒนาชุมชน” รับสมัครงาน 134 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ประกาศแจ้งความประสงค์ในการดำเนินโครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงานพัฒนาชุุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายภาครัฐ จำนวนทั้งสิ้น 134 อัตรา

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

คุณสมบัติ:

– ผู้สมัคร หรือบิดา มารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนตามพื้นที่อำเภอแม่เมาะติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร

– ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยบุคคลตามแนบท้ายประกาศ

– ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปวส. แต่ไม่เกินระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) ในปี พ.ศ. 2562 หรือปีพ.ศ. 2563 เท่านั้น

– ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่แนบไว้ พร้อมสมัครตามวันและเวลาที่กำหนด

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ