อีกหนึ่งทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนจาก University of Stirling ประเทศสกอตแลนด์ 2560 นี้!!

  ทุนการศึกษาต่อไปก็ยังคงเป็นทุนจากทางฝั่งสหราชอาณาจักรนะครับ...