ลุ้นโอกาสไปอิตาลีกับการประกวด “ระบายภาพ และเฉดสีให้เป็นธรรมชาติ Season 3”

MASTER ART MASTER SERIES ขอเชิญนักเรียน ประกวดวาดภาพระบายสี “ระบายภาพและเฉดสีให้เป็นธรรมชาติ Season 3” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมเดินทางไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์สุดพิเศษในชีวิต ณ ประเทศอิตาลี

 

 

กลุ่มการประกวด:

-กลุ่มอายุ 10-12 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2549 – 2551

-กลุ่มอายุ 13-15 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2546 – 2548)

-กลุ่มอายุ 16-18 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2543 – 2545)

 

รางวัลการประกวด:

รางวัลผู้ชนะระดับภาค

-รางวัลผู้ชนะระดับภาคทั้งหมด 30 รางวัล แบ่งเป็น 6 รางวัลต่อ 1 กลุ่มภาค (ในแต่ละกลุ่มภาคแบ่งเป็น 2 รางวัล ต่อ กลุ่มอายุ)

-ผู้ชนะระดับภาค ได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 8,000 บาท, ผลิตภัณฑ์มาสเตอร์อาร์ต มูลค่า 2,000 บาท และประกาศนียบัตร พร้อมสิทธิเข้าร่วม Workshop กับศิลปินชื่อดัง

-โรงเรียนที่ผู้ชนะระดับภาคกำลังศึกษาอยู่ จะได้รับผลิตภัณฑ์มาสเตอร์อาร์ต มูลค่า 5,000 บาทไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่โรงเรียน

-ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะในระดับภาค จะต้องยืนยันการมาเข้าร่วมการประกวดในรอบระดับประเทศ และร่วมกิจกรรมทั้ง 2 วัน คือวัน Workshop และวันประกวดตามที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น หากไม่สามารถเข้าร่วมได้ จะถือว่าสละสิทธิ และทางบริษัทฯสามารถเลือกผู้เข้าประกวดท่านอื่นมาเป็นผู้ชนะแทน

-ผู้ชนะระดับภาคจะต้องรับผิดชอบภาษีที่เรียกเก็บจากเงินรางวัลเอง

 

รางวัลการประกวดระดับประเทศ

-ผู้ชนะระดับประเทศ 3 คน จะได้รางวัลเดินทางไปประเทศอิตาลี รางวัลละ 2 ที่นั่ง (ผู้ชนะ 1 ที่นั่งและคุณครู 1 ที่นั่ง) รวมทั้งหมด 6 ที่นั่ง มูลค่า 100,000 บาท/ที่นั่ง

-วัน เวลา และรายละเอียดการเดินทางจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

-ผู้ชนะจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางไป-กลับท่าอากาศยานในประเทศไทย กำหนดการโดยละเอียดของการเดินทาง-จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง รายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

วิธีการสมัคร:

เปิดรับผลงานออนไลน์ผ่านทาง  www.facebook.com/MASTERARTFANCLUB

 

ปิดรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.masterart.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ