Matsumae Foundation มอบทุนให้กับชาวต่างชาติ ทำวิจัยระยะสั้นในญี่ปุ่น

วันนี้มีทุนการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น มาฝากชาว ScholarShip.in.th กันอีกแล้วนะครับ โดยครั้งนี้มาจากทางมูลนิธิมัทซูมาเอะนั่นเอง

Matsumae International Foundation หรือที่มีชื่อย่อว่า MIF กำลังรับสมัครทุนวิจัยในประเทศญี่ปุ่น ที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้มาทำวิจัย โครงการระยะสั้น 3-6 เดือน เปิดในแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์

ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังได้รับการประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุระหว่างทำวิจัย พร้อมเงินเดือนประมาณ 80,000 บาทด้วย

 

japan-scholarship

 

คุณสมบัติผู้สมัครที่กำหนดไว้
– จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
– มีอายุไม่เกิน 49 ปี
– ไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น และกำลังประกอบอาชีพ หรืออาศัยในประเทศไทย (ต้องกลับไทยหลังจบโครงการ)
– มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นดี

 

สำหรับใครที่สนใจจะสมัคร ให้เตรียมเอกสารต่างๆได้แก่
– ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูล ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
– โครงการวิจัย พร้อมรายละเอียดทั้งหมด
– ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการที่ผ่านมา
– ประวัติส่วนตัว รวมถึงประวัติทางการศึกษา ใบแสดงผลการศึกษาระดับต่างๆ
– จดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัย หรือคณบดี
– ติดต่อขอรับจดหมายเชิญจากสถาบันในประเทศญี่ปุ่น มายื่นประกอบด้วย

 

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
The Matsumae International Foundation 4-14-46, Kamiogi, Suginami-ku, Tokyo, 167-0043 JAPAN
เว็บไซต์ www.mars.dti.ne.jp/mif
E-mail :  contact2mif@mist.dti.ne.jp

 

ทุนวิจัยจากทาง Matsumae International Foundation นี้ จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 นะครับ

ที่มา: มูลนิธิ Matsumae International แจกทุนวิจัยระยะสั้น 3-6 เดือน ในประเทศญี่ปุ่น

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ