ทุนการศึกษาเต็มจำนวน หลักสูตร MBA เรียนต่อที่สถาบัน ASIA BUSINESS SCHOOL

ASIA BUSINESS SCHOOL มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนในระดับปริญญาโท หลักสูตร MBA เรียนต่อที่ ASIA BUSINESS SCHOOL ซึ่งทุนการศึกษนี้มอบให้กับนักเรียนที่มีศักยภาพและผลการเรียนที่โดดเด่น พร้อมด้วยประสบการณ์ทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกได้สรรหาผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากหลายด้าน และหลากหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นคณะมนุษยศาสตร์ กายภาพศาสตร์ กฎหมาย การแพทย์ และวิศวกรรม

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าที่พัก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท หลักสูตร MBA

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ

-มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป และมีเจตนารมณ์ของการเป็นผู้ประกอบการ

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ และไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร

-ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำการสมัภาษณ์ผ่าน Skype ทั้งนี้การตัดสินใจขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ

 

ปิดรับสมัคร:

29 มีนาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

oyaop.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ