อสมท. เปิดรับสมัครงานไนน์เอ็นเตอร์เทน 8 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หมดเขต 6 ม.ค. 63

มาแล้ว! โอกาสร่วมงานกับ อสมท. ที่คุณไม่ควรพลาด!

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประกาศความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ในตำแหน่งต่างๆ ฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน จำนวน 8 อัตรา โดยผู้สนใจร่วมงานกับ อสมท ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 6 มกราคม 2563

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดสอบ:

– เจ้าหน้าที่ธุรกิจ/อาวุโส จำนวน 2 อัตรา

– เจ้าหน้าที่ผลิตรายการ/อาวุโส จำนวน 5 อัตรา

– เจ้าหน้าที่ตัดต่อ/อาวุโส จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเบื้องต้น:

– อายุไม่เกิน 35 ปี /ระดับอาวุโสอายุไม่เกิน 45 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– มีทักษะคอมพิวเตอร์ในด้าน Microsoft Office อยู่ในระดับดี

– มีความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ (มีคะแนน TOEIC 450 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

– เพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว

 

วิธีการรับสมัคร:

สามารถสมัครงานทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารการรับสมัครงานมาที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (วงเล็บมุมซองบนขวาสมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการสมัคร เช่น สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล)

 

หรือสมัครด้วยตนเองได้ ที่

งานสารบรรณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ บริษัทอ อสมท จำกัด เวลา 09.00 – 14.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่่ 6 มกราคม 2563

 

หรือส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

โดยระบุในช่อง Subject:ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร _ ชื่อ-สกุล (เช่น เจ้าหน้าที่บุคคล_นายสุนทร ใจดี) พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานโดยทำเป็นไฟล์เดียวกันทั้งหมดจำนวน 1 ไฟล์ เท่านั้นในรูปแบบของ PDF ขนาดไม่เกิน 10MB ส่งมาที่อีเมล: [email protected]

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัครงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ